Kijk uit het juiste prijsvenster

Waarom is de eerste stap in de prijspiramide belangrijk, en met welke factoren moet rekening worden gehouden om een concurrerende en winstgevende prijs te bepalen?

Picture of Nikolaj Lauridsen
Nikolaj Lauridsen
Follow us on social media

 

prijsvenster

Bij het beslissen welke prijs je producten moeten hebben, zijn verschillende factoren van groot belang. Een van de tools die hierbij kunnen helpen is de prijspiramide. 

De prijspiramide bestaat uit 3 stappen: Bepaal het prijsvenster , definieer je concurrenten en wat de waarde creëert. In deze blogpost zal ik me concentreren op de eerste stap, waarom deze stap essentieel is en hoe PriceShape jou kan helpen deze stap snel in je prijsstrategieën te implementeren. 

Prijs piramide

Wat is het prijsvenster? 

Om het juiste prijsvenster te vinden, is het weten van de “Prijsbodem” en het “Prijsplafond” van cruciaal belang, aangezien het prijsvenster zich tussen deze twee drempelwaarden bevindt. 

Het prijsvenster beschrijft het moment waarop een product of dienst op een bepaald niveau wordt geprijsd voordat een prijswijziging plaatsvindt. Het is het tijdsbestek waarin een bedrijf of bedrijf de effectiviteit van zijn huidige prijsstrategie kan evalueren en kan beslissen of de prijzen moeten worden aangepast om beter af te stemmen op de marktvraag of interne doelstellingen. De lengte van het prijsvenster kan variëren, afhankelijk van de branche. Als jij een e-commercebedrijf hebt, verandert het prijsvenster meerdere keren per dag. Het veranderen van prijzen en het bijhouden van de markt kan moeilijk en tijdrovend zijn. Bedrijven nemen datagestuurde beslissingen om hun prijsstrategieën te optimaliseren door verkoopgegevens, consumentengedrag en markttrends tijdens het prijsvenster te monitoren.

Prijsvenster

Waarom is het belangrijk om het prijsvenster van je product te definiëren? 

Het prijsvenster geeft inzicht in het prijsbereik dat consumenten bereid zijn te betalen voor het product, wat helpt te zorgen dat de prijs niet te hoog of te laag is. Wanneer bedrijven alle factoren in het prijsvenster in overweging nemen, kunnen ze een concurrerende en winstgevende prijs bepalen. Als je met geen van deze factoren rekening houdt, kan dit zorgen voor een te duur of te laag geprijsd product, wat kan leiden tot omzetverlies, verminderde winstgevendheid en schade aan de reputatie van het merk.

Het prijsvenster van je producten bepalen is essentieel bij het bepalen van je algemene prijsstrategieën en om winstgevend te blijven. Dat gezegd hebbende, zijn er veel verschillende manieren om je prijsvenster te bepalen om de juiste prijs te krijgen.

Prijsvenster

Bodemprijs

Zoals hierboven al werd gezegd, bepaal je het prijsvenster door de bodemprijs en het prijsplafond te vinden. De bodemprijs is de laagst mogelijke prijs die een verkoper bereid is te accepteren voor een product of dienst. Het vertegenwoordigt het minimumbedrag dat een verkoper bereid is te ontvangen in ruil voor zijn product, meestal gebaseerd op factoren zoals productiekosten, gewenste winstmarges en concurrerende prijzen op de markt. In sommige gevallen kan een prijsbodem worden vastgesteld door overheidsregelgeving of industrienormen om te voorkomen dat de prijzen te laag worden en schade toebrengen aan de markt of de verkopers.

Bij PriceShape definiëren onze klanten hun prijsvloer vaak als de minimale winstmarge die acceptabel is voor het/de product(en). Dit is doorgaans ook waar marketeers en prijsanalisten vanuit theoretisch perspectief mee werken.  

Kostprijs

Bij het vinden van de bodemprijs wordt rekening gehouden met de minimale winst, waarbij naar de kostprijs wordt gekeken. Dit is anders dan hoe bedrijven hun kostprijs definiëren.

Wanneer we naar de kostprijs kijken, is het essentieel om rekening te houden met alle kosten die komen kijken bij het produceren en verkopen van een product of dienst, inclusief directe kosten zoals grondstoffen, arbeid en productieoverhead, maar ook indirecte kosten zoals huur, nutsvoorzieningen, en marketingkosten. Het is essentieel om de kostenstructuur duidelijk te begrijpen om de juiste prijs vast te stellen en e te zorgen voor winstgevendheid. Bovendien is het van cruciaal belang om de kostenberekeningen regelmatig te evalueren en bij te werken om rekening te houden met veranderingen in de markt, productieprocessen en andere variabelen die van invloed kunnen zijn op de kosten van verkochte goederen. Het is daarom essentieel om een algemeen beleid te hebben voor wat er in deze berekeningen moet worden meegenomen. In wezen omvat de kostprijs de totale kosten die een bedrijf maakt om een product op de markt te brengen en is deze een sleutelfactor bij het bepalen van de algehele winstgevendheid van het product.

 

Prijsplafond

 

Prijsplafond 

Het prijsplafond is daarentegen de maximale prijs die de markt voor het product of de dienst zal dragen op basis van de gepercipieerde waarde en concurrentie. Het is de maximale prijs die een klant voor een product betaalt. Als een product boven dit plafond wordt geprijsd, zal de klant waarschijnlijk op zoek gaan naar alternatieve producten die vergelijkbare eigenschappen bieden tegen een lagere prijs. Bij een prijsvensterstrategie zorgt het prijsplafond ervoor dat de producten concurrerend en betaalbaar blijven voor de beoogde klanten.

Het is bij het bepalen van het prijsplafond van cruciaal belang om marktonderzoek uit te voeren en de prijsstrategieën van concurrenten in de sector te analyseren om de maximale prijs te bepalen die de doelgroep bereid is te betalen. Als de prijs het plafond overschrijdt, kunnen klanten het product of de dienst als te duur beschouwen, waardoor de vraag en de verkoop afnemen. Aan de andere kant kan een prijs onder het plafond leiden tot gemiste winstkansen. Daarom kan het begrijpen van het prijsplafond bedrijven helpen hun prijsstrategie te optimaliseren en hun inkomsten te maximaliseren.

Een prijsplafond wordt vaak gebruikt om marktmanipulatie te voorkomen of ervoor te zorgen dat bepaalde producten betaalbaar blijven. Bedrijven die het prijsplafond overschrijden, lopen het risico marktaandeel te verliezen aan concurrenten of te maken te krijgen met overheidsmaatregelen.

Adviesprijs (Manufacturer-Suggested Retail Price of MSRP)

De adviesprijs kan als referentiepunt worden gebruikt bij het bepalen van het prijsplafond voor een product. Het vertegenwoordigt de prijs die de fabrikant of leverancier detailhandelaren aanbeveelt voor verkoop van het product aan consumenten.

Een adviesprijs is de prijs die een fabrikant een detailhandelaar aanbeveelt voor een bepaald product. Meestal geeft de fabrikant deze prijs aan om ervoor te zorgen dat het product wordt verkocht tegen een prijs waarmee zowel de fabrikant als de detailhandelaar kunnen profiteren. De detailhandelaar is echter niet verplicht de adviesprijs te volgen en kan ervoor kiezen het product tegen een hogere of lagere prijs te verkopen.

Met de adviesprijs krijgt de detailhandelaar een idee of het prijsplafond haalbaar en concurrerend is. Door de adviesprijs te gebruiken, kun je met campagnes werken en in PriceShape zien hoe je concurrenten van jou afwijken. Daarom is het toevoegen van je producten aan de data-feed van cruciaal belang. 

 

Gebruik PriceShape in je voordeel

Wanneer je met een prijs/optimalisatie-tool werkt, is het essentieel om te beseffen dat datakwaliteit de sleutel is tot succes. Hoe nauwkeuriger de gegevens zijn en hoe meer er met de verschillende kenmerken is gewerkt, hoe succesvoller de resultaten zullen zijn. Daarom zal het opnemen van alle beschikbare gegevens en kenmerken je voortdurend in de beste positie positioneren met behulp van dynamische prijsbepaling

Over het algemeen vereist het bepalen van de beste prijs voor je producten een evenwicht tussen je kosten, de voorkeuren van je doelgroep en je zakelijke doelstellingen. Een prijsvensterstrategie kan je helpen dat evenwicht te vinden en een prijs vast te stellen die je winst maximaliseert en toch klanten aantrekt en dus de beste prijs voor je producten oplevert.

Ik wil je vragen om ook bij de volgende blogpost weer aan te sluiten, waarin we ingaan op de laatste stap in de prijspiramide: Waardecreatie.

 

nila card

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwsbrief van PriceShape E-mail

Je kunt veel leuke content en updates verwachten in onze nieuwsbrief, zoals gratis webinars en blogs. We streven ernaar onze kennis te delen en mensen te informeren over prijzen en trends in de wereld van e-commerce.